mariël wolters graphic design
Eindexamenscriptie Bij het kiezen van het onderwerp van mijn scriptie kwam het woord kleur steeds naar boven. In het begin was ik een beetje huiverig voor dit onderwerp omdat het deels een ongrijpbaar fenomeen is en wat kan ik er dan nog over zeggen. Door dicht bij mijzelf te blijven en na te denken over wat ik graag zou willen weten kwam ik tot de volgende onderzoeksvraag: Wat is de relatie tussen mens en kleur en hoe maken hedendaagse ontwerpers hier gebruik van?
Tijdens mijn onderzoek kwam ik erachter dat ontwerpers van de voorbeelden die ik had uitgezocht wel met zorg kleuren hadden uitgezocht, maar dat er niet direct een betekenis achter zat. Dit komt ook door dat de betekenis van een kleur van heel veel factoren afhangt. Na dit onderzoek is mijn kennis over kleur al veel verder uitgebreid en beeldend verder gegaan. Om mijn volgende stap te zien bekijk dan mijn beeldende eindexa-men werk 'Doe Kleur' in mijn portfolio.
Mijn scriptie is te leen in de mediatheek van ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten in Zwolle: ArtEZ Academie voor Art & Design
Rhijnvis Feithlaan 50, 8021 AM Zwolle
t. 038 42 70 500
artdesign.zwolle@artez.nl Productie info
Formaat: 180 x 240 mm
Omslag: zeefdruk, één drukgang. Binnenwerk: Fullcolour print. Papier; Ijsselprint 100 gram in wit. Pastelgroen, ongestreken 100 gram. Binding: Handgebonden met regenboog-garen.